OCHRONA ŚRODOWISKA

Jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej jest ochrona środowiska. Naszą domeną są projekty w zakresie termomodernizacji, odnawialnych źródeł energii, wymiany źródeł ciepła i wszelkie inne inwestycje związane z poprawą stanu środowiska naturalnego. Dofinansowanie na tego typu projekty mogą uzyskać zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Przygotowujemy także załączniki do wniosku o dofinansowanie związane z ochroną środowiska.

WRÓĆ
© 2022 by SONDER