AKTUALNOŚCI

19.10.2023

Pozyskana dotacja w ścieżce SMART

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała wyniki pierwszego naboru w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Spośród prawie 1500 złożonych projektów do dofinansowania wybrano mniej niż 200. Dla naszego klienta – firmy Awas-Serwis sp. z o.o. pozyskaliśmy dotację na opracowanie i wdrożenie innowacji mającej pozytywny wpływ na środowisko. Realizacja projektu pt. „Kompleksowe usuwanie zanieczyszczeń organicznych i substancji nieorganicznych z odpadów płynnych, szlamów i stałych w jednym kompleksowym procesie fizykochemicznym na jednej instalacji” pozwoli na zaproponowanie na rynku zupełnie nowej usługi i poszerzenie gamy odbieranych od klientów odpadów.

Cieszymy się, że mamy udział w kolejnym sukcesie naszego klienta.

Gratulujemy!

17.10.2023

Dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnych bioreaktorów

Nasz klient, firma Pro-mill s.c. otrzymała kolejną dotację w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego. Zakup maszyn pozwoli spółce na wprowadzenie do oferty zupełnie nowego rodzaju bioreaktorów membranowych do pracy ciągłej z wbudowanym układem filtrującym.

Realizacja projektu będzie wymagała dużego zaangażowania, ponieważ inwestycja musi zostać zakończona do 31.12.2023. Jak zawsze przeprowadzimy klienta przez pełny proces projektowy - od pozyskania dotacji aż do jego końcowego rozliczenia.

Gratulujemy!

30.06.2023

Ścieżka SMART – nowe możliwości dla przedsiębiorców

Do 30 października 2023 roku potrwa aktualny nabór dla MŚP i dużych przedsiębiorców na projekty modułowe wspierające kompleksowy rozwój firm. Realizacja projektu pozwoli dofinansować przedsięwzięcia z zakresu opracowania innowacji w wyniku prac badawczo-rozwojowych oraz/lub ich wdrożenia na rynek, a także uzupełniająco wesprze zieloną i cyfrową transformację przedsiębiorstw, promocję zagraniczną produktów, ochronę własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników.

Konkurs jest ogłoszony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Naszym klientom zapewniamy przygotowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie z wytycznymi oraz w oparciu o kryteria wyboru projektów, w tym wsparcie w zaplanowaniu przedsięwzięcia i doradztwo w wyborze najbardziej optymalnego wariantu projektu.

Zapraszamy do kontaktu!

31.05.2023

Dofinansowanie na działalność B+R firmy Pro-mill s.c.

Pozyskaliśmy dotację na projekt naszego wieloletniego klienta o wartości prawie 2,5 mln złotych. Zakres inwestycji obejmuje prace badawczo-rozwojowe, w wyniku których na rynek zostanie wdrożona innowacja produktowa - bioreaktor 3 w 1 dedykowany prowadzeniu procesów pasteryzacji, fermentacji i suszenia. Rozwiązanie to stanowi przełomową innowację na krajowym i europejskim rynku rozwiązań związanych z przetwarzaniem surowców do postaci pasz dla zwierząt. Innowacyjny bioreaktor zostanie skierowany do producentów pasz, a także do ferm trzody chlewnej czy drobiu. Projekt musi być zrealizowany do końca 2023 roku a my pomożemy w jego rozliczeniu.

Gratulujemy

20.12.2022

Kolejne projekty zakończone i rozliczone z sukcesem!

Nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027 niedługo się rozpoczyna. Dużymi krokami zbliża się także zakończenie projektów finansowanych ze środków na lata 2014-2020. W ostatnich miesiącach swoje przedsięwzięcia inwestycyjne i badawcze zakończyły firmy, z którymi współpracowaliśmy przez cały cykl życia projektu – od pomysłu i znalezienia odpowiedniego finansowania, przez przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, podpisanie umowy o dofinansowanie aż do realizacji projektu i jego pełnego rozliczenia, w tym osiągniecia pożądanych celów i wskaźników.

Jesteśmy dumni, że nasi Klienci korzystają z możliwości rozwoju dzięki zewnętrznemu finansowaniu z naszym wsparciem. Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi innowacjami:

https://pro-mill.pl/projekt-ue/

https://awas-serwis.pl/o-nas/#projekty_unijne

https://www.segi.pl/pl/uslugi/agregat-remediacyjny

14.11.2022

Ograniczamy negatywne skutki zmiany klimatu – dofinansowanie na termomodernizację

W naszej działalności wspieramy nie tylko przedsiębiorców, ale także jednostki samorządu terytorialnego. Dla naszego Klienta – Gminy Gorzkowice – pozyskaliśmy dofinansowanie na przebudowę stacji uzdatniania wody, co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy. Projekt pozwoli na zmniejszenie zużycia energii w budynkach publicznych, spadek emisji gazów cieplarnianych i przyczyni się tym samym do realizacji unijnych celów w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Gorzkowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorzkowicach” niebawem się rozpocznie. Gratulujemy!

20.02.2022

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 coraz bliżej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapowiada uruchomienie pierwszych konkursów z programu FENG (Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki zastępującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020) w pierwszym kwartale 2023 roku. Na przedsiębiorców czekają nowe możliwości – realizacja projektów w sposób modułowy. Główne wsparcie finansowe będzie nadal kierowane na innowacje – ich opracowanie i wdrożenie, ale możliwe będzie także otrzymanie dotacji w ramach innych modułów:

Czekamy na pierwsze oficjalnie ogłoszone konkursy, ale już teraz możliwa jest wstępna weryfikacja pomysłu i określenie optymalnej ścieżki finansowania.

Zapraszamy do kontaktu!

11.12.2021

Klienci SONDER wśród firm docenionych na 11. Forum Rozwoju Mazowsza

Perspektywa finansowa 2014-2020 dobiega końca, w związku z czym nadszedł czas na podsumowanie projektów realizowanych ze wsparciem funduszy unijnych. Przykładem takich działań jest konkurs Lider Zmian 2023 organizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, który będzie stanowić podsumowanie programu regionalnego.

Nasi wieloletni partnerzy – AWAS-Serwis sp. z o.o. i AMARGO sp. k. sp. z o.o. – firmy realizujące innowacyjne działania badawcze i wdrożeniowe na Mazowszu zostały zwycięzcami plebiscytu i otrzymały nominację do udziału w konkursie głównym Lider Zmian 2023 w kategorii #eFEktUE. Nagrody zostały przyznane na 11. Forum Rozwoju Mazowsza.

Gratulujemy!

https://liderzmian.eu/aktualnosci/mieszkancy-mazowsza-wybrali-zwyciezcow-plebiscytu-efektue-nominacje-do-konkursu-lider-zmian-2023/

22.06.2021

Sukces w zakresie rozwiązań istotnych w dobie ryzyka pandemicznego

We współpracy z zespołem SONDER firmy Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o. o. oraz Klim-Spaw sp. z o. o. (w konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim) otrzymały dotacje w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1.1.1 Szybka Ścieżka – Koronawirusy.

Firmy wkrótce rozpoczną realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania rozwiązań z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Firma Klim-Spaw sp. z o. o. opracuje wraz z naukowcami Uniwersytetu Warszawskiego innowacyjny filtr dedykowany usuwaniu z powietrza wirusów oraz innych cząstek biologicznych. Będzie on mógł być wykorzystywany w powszechnie występujących systemach wentylacyjnych. Wartość Projektu: 3 237 981,05 zł, wartość dofinansowania: 2 681 255,59 zł.

Firma Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o. o. przeprowadzi prace badawczo-rozwojowe zmierzające do przygotowania i wdrożenia na rynek innowacyjnego systemu wspierającego pracę zdalną uczestników rynku kolejowego. Wartość Projektu: 4 325 186,50 zł, wartość dofinansowania: 2 499 567,13 zł.

Gratulujemy i zapraszamy do współpracy!

27.05.2021

Innowacyjne suplementy diety trafią na rynek

lient SONDER – firma Global Pharma S.A. – otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania suplementów diety” zostanie wsparty kwotą 830 362,50 zł. Z jednej strony pozwoli on firmie na zmodernizowanie procesów technologicznych, a z drugiej - na wprowadzenie na rynek suplementów diety innowacyjnych produktów.

Gratulujemy i zapraszamy do współpracy!

23.02.2021

Promocja produktów na targach w Dubaju EXPO 2020

Do końca marca przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania dofinansowania w ramach konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – 3.3.3 Go to Brand. Z uwagi na COVID-19 EXPO 2020 Dubai zostało przesunięte.Nowe daty Wystawy Światowej w Dubaju z uwagi na pandemię to 1 października 2021 r. – 31 marca 2022 r.

Realizacja projektu pozwoli Państwu na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych i konferencjach w ramach Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju. Sfinansowane zostaną związane z tym dodatkowe działania promocyjne oraz koszty usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie). Przykładowe wydarzenia, na których można zaprezentować swoje produkty i usługi to: Beauty World Middle East, Arabian Travel Market, Dubai International Boat Show.

Zachęcamy Państwa do kontaktu w sprawie przygotowania wniosku aplikacyjnego!

15.02.2021

Dofinansowanie na opracowanie nowych produktów w ramach POIR

Przedsiębiorcy spoza województwa mazowieckiego mają ostatnią już w tej perspektywie finansowej (kolejne konkursy dopiero w 2022 roku) szansę dofinansowania niezbędnych kosztów w ramach projektu badawczo-rozwojowego polegającego na przeprowadzeniu badań przemysłowych, prac rozwojowych i przedwdrożeniowych celem wprowadzenia do oferty nowego (co najmniej w skali kraju) produktu/usługi.

W działaniu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR mamy duże doświadczenie i wiele sukcesów na koncie, dlatego zapraszamy do współpracy!

23.09.2020

Kolejna dotacja w konkursie 3.3 RPO WM

Do grona klientów SONDER, którzy skorzystają z dofinansowania w ramach działania 3.3 RPO WM dołączyła firma Tomplast – przedsiębiorstwo przeprowadzi wdrożenie innowacyjnych elementów do protez ortopedycznych.

Gratulujemy i zapraszamy do współpracy!

19.08.2020

Innowacyjne zbiorniki przemysłowe trafią na rynek–sukces w konkursie 3.3 RPO WM

Dzięki współpracy z zespołem SONDER, firma AMARGO SP. Z O. O. SP. K. zrealizuje kolejny z innowacyjnych projektów – tym razem będzie to inwestycja polegająca na uruchomieniu produkcji nowych zbiorników przemysłowych. Wdrożenie zostanie oparte o wiedzę pozyskaną przez firmę we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Budżet projektu to 10 817 850,00 zł.

Serdecznie gratulujemy wspólnego sukcesu!

14.02.2020

Ekologiczne, skuteczne i bezpieczne kosmetyki z unijnym dofinansowaniem

Firma CDC Poland sp. z o.o. działająca w branży farmaceutycznej, medycznej i biotechnologicznej dzięki współpracy z firmą SONDER pozyskała dotację na realizację projektu badawczego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Opracowanie innowacyjnej linii kosmetyków z zastosowaniem bakterii probiotycznych izolowanych z mleka ludzkiego i biomasy Arthrospira platensis (Spiruliny)”.

Serdecznie gratulujemy wspólnego sukcesu!

19.11.2019

Kolejna dotacja dla branży ochrony środowiska!

Dla naszego Klienta, firmy AWAS-Serwis sp. z o.o., pozyskaliśmy kolejną dotację na innowacyjną działalność w zakresie oczyszczania gruntów.

Projekt „Wdrożenie innowacyjnej usługi na bazie wyników prac B+R w firmie AWAS-Serwis sp. z o.o.” o wartości ponad miliona złotych będzie realizowany w ramach działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Gratulujemy i zapraszamy Państwa do współpracy!

7.11.2019

Sukces Klientów SONDER w Ścieżce dla Mazowsza

Dzięki współpracy z SONDER dotację pozyskała firma Solaris Optics S.A. oraz Konsorcjum w składzie: AMARGO SP. Z O. O. SP. K. (Lider), Politechnika Warszawska oraz Politechnika Wrocławska. Oba Projekty zostały dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza – 2019”.

Projekt nr 1:

Wnioskodawca: konsorcjum: AMARGO SP. Z O. O. SP. K., Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska Tytuł: Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą
Wartość: 16 379 128,75 zł

Projekt nr 2:

Wnioskodawca: Solaris Optics S.A.
Tytuł: Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych, zintegrowanych systemów optycznych spajanych impulsami femtosekundowymi
Wartość: 5 028 575,00 zł

Gratulujemy!

09.10.2019

Pozyskaliśmy 34 085 327,97 zł na dofinansowanie pięciu mazowieckich szpitali

Opracowany przez SONDER Projekt „Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych” otrzymał dofinansowanie. Dzięki jego realizacji Partnerstwo pięciu szpitali przejdzie rewolucję w zakresie informatyzacji funkcjonowania aptek szpitalnych. Partnerzy to Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu (Lider Partnerstwa), Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie, Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie oraz Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER”.

Zapraszamy do lektury relacji z oficjalnego podpisania umowy o dofinansowanie Projektu:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/ponad-34-mln-zl-na-informatyzacje-pieciu-mazowieckich-szpitali/

https://www.wss.com.pl/index.php/start/aktualnosci/463-umowa-na-realizacje-projektu-e-aptek-podpisana

Gratulujemy!

17.07.2019

Klienci SONDER liderami badań i rozwoju w województwie mazowieckim

Trzy z pięciu dofinansowanych w konkursie 1.2 RPO WM Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw projektów zostały opracowane przez zespół SONDER. Firmy SEGI-AT Sp. z o. o., AWAS-SERWIS Sp. z o.o. oraz Pro-mill s. c. opracują dzięki realizacji przedsięwzięć innowacje w dziedzinach, takich jak ochrona środowiska, czy biotechnologia.

Projekty dofinansowane to:

- projekt firmy SEGI-AT Sp. z o. o. - „Mobilne, polowe laboratorium pomiaru zanieczyszczeń i własności gruntu będące podstawą usługi projektowania procesów remediacji” o wartości 1 381 731,25 zł
- projekt firmy AWAS-SERWIS Sp. z o. o. - „Innowacyjna usługa oparta o skonstruowanie płuczki do ziemi skażonej produktami ropopochodnymi” o wartości 1 692 400,00 zł
- projekt firmy Pro-mill s.c. - „Innowacyjny wielofunkcyjny bioreaktor przemysłowy firmy Pro-mill” o wartości 1 374 282,00 zł

Gratulujemy !

29.05.2019

Badania i rozwój – innowacyjne zbiorniki i przemysł optyczny

Dwóch Klientów SONDER – firmy AMARGO SP. Z O.O. SP. K. oraz Solaris Optics S.A. – uzyskało dofinansowanie na utworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej. Projekty będą dotyczyły kolejno opracowywania innowacyjnych, wysokospecjalistycznych zbiorników dedykowanych branży chemicznej oraz innowacyjnych rozwiązań z zakresu zaawansowanej technologicznie optyki.

Projekt, o których mowa to:

„Rozwój infrastruktury B+R firmy Solaris Optics S.A. drogą do wdrożenia innowacji” o wartości 1 587 797,48 zł;

„Innowacje produktowe w firmie AMARGO opracowane dzięki utworzeniu infrastruktury B+R” o wartości 5 079 383,90 zł.

Gratulujemy!

29.04.2019

Miliony na układ retencji w Gminie Miejskiej Mielec

Współpraca z SONDER pozwoliła Gminie Miejskiej Mielec na pozyskanie ponad 20 000 000 zł dofinansowania.

Gmina otrzymała dotację na realizację Projektu „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” w ramach działania 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Gratulujemy i zapraszamy Państwa do współpracy!

15.03.2019

Innowacyjne produkty dla branży spożywczej

Firma UNITOP - klient SONDER a zarazem największy pracodawca w Łodzi – opracuje dzięki dofinansowaniu innowacyjną linię produktów z branży spożywczej.

Projekt pt. „Innowacyjne, zdrowe i ekologiczne sezamki firmy UNITOP-OPTIMA” uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 1.1.1 „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Gratulujemy!

16.11.2018

15 mln zł w sektorze innowacji farmaceutycznych

Dwa opracowane przez SONDER dla CDC Poland sp. z o.o. projekty uplasowały się na 1 i 2 miejscu listy rankingowej Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPO WŚ.

Firma dzięki dotacji o łącznej wysokości ponad 15 000 000 zł przeprowadzi złożone prace badawczo-rozwojowe i opracuje gotowe do wdrożenia na rynek innowacyjne rozwiązania w branży farmaceutycznej oparte na naturalnym składzie mleka matki

Gratulujemy!

9.11.2018

Klient SONDER kluczowym innowatorem regionu

Instytucja Otoczenia Biznesu - Promyk Zdrowia sp. z o.o. zrealizuje projekt o wartości ponad 12 000 000 zł – zostanie w jej ramach utworzona specjalistyczna infrastruktura wsparcia rozwoju biznesu.

Klient SONDER otrzymał na ten cel 9 999 400,00 zł dofinansowania.

Projekt otrzyma wsparcie w ramach Działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie RPO WŚ.

Gratulujemy!

31.10.2018

Kogeneracja w firmie SANPLAST S.A.

Opracowany przez SONDER projekt firmy SANPLAST S.A. pn. ,,Modernizacja struktury energetycznej firmy „Sanplast” Spółka Akcyjna poprzez inwestycję w źródła wysokosprawnej kogeneracji" otrzymał dofinansowanie. Inwestycja o wartości 6 114 092,38 zł zostanie zrealizowana w ramach Działania 1.6.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Cel projektu to kompleksowa modernizacja struktury energetycznej firmy prowadząca do usprawnień procesów produkcyjnych, zwiększenia prośrodowiskowego charakteru przedsiębiorstwa i wygenerowania oszczędności związanych z zasilaniem zakładu w energię.

Gratulujemy!

11.10.2018

Dofinansowanie dla firmy OTTO

Projekt opracowany przez firmę SONDER dla firmy Otto Engineering Polska Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dla Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt, którego celem jest będzie utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla technologii w ochronie środowiska, uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 396 468, 40 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 10 920 853, 89 zł.

Gratulujemy!

28.09.2018

Wsparcie innowacji technologicznej w przemyśle

Opracowany przy współpracy z SONDER projekt firmy POLKAR WARMIA Sp. z o.o. otrzymał 6 000 000 zł dofinansowania w ramach działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dzięki pozyskanej dotacji przedsiębiorstwo wdroży do swojej działalności rezultaty przedsięwzięcia pn. Innowacyjna technologia wytwarzania wolnobieżnych asymetrycznych kół tarczowych nowej generacji o optymalnych właściwościach dynamicznych.

Gratulujemy i zapraszamy Państwa do współpracy!

26.09.2018

Innowacyjne rozwiązanie dla środowiska z dotacją

Firma KLIM-SPAW sp. z o.o. otrzymała dzięki współpracy z SONDER dofinansowanie na opracowanie innowacyjnego rozwiązania związanego z likwidacją smogu.

W ramach działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projekt przedsiębiorstwa znalazł się w czołówce listy rankingowej, a sama firma otrzyma ponad milion złotych dotacj na realizację nowego pomysłu.

Gratulujemy!

17.08.2018

Nowe laboratoria badawcze Klientów SONDER

Przedsiębiorstwa KLIM-SPAW sp. z o.o. i Instytut Rehabilitacji MIRAI sp. z o.o. otrzymały dofinansowanie w ramach działania 1.2 „Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Pozyskane dzięki współpracy z SONDER dotacje pozwolą firmom na utworzenie specjalistycznych laboratoriów badawczych z branży HVAC (rynek klimatyzacji, wentylacji i obiegu energii oraz ciepła) oraz medycyny i rehabilitacji.

Gratulujemy naszym Klientom!

14.08.2018

Dofinansowanie wdrożenia nowych rozwiązań

Do końca roku przedsiębiorcy wciąż mają możliwość pozyskania środków finansowych na wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i/lub technologii.

Trwa działanie organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – 3.2.1 Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Minimalna wartość projektu to 5 milionów złotych, a intensywność dofinansowania może wynieść nawet 70%! W ramach projektu można dofinansować przede wszystkim zakup maszyn, nieruchomości oraz wykonanie robót budowlanych niezbędnych do rozpoczęcia procesu produkcji.

Od 8 października 2018 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski w ramach działania ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowane projekty powinny dotyczyć wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych lub nabywanych przez przedsiębiorcę prac B+R. Maksymalna kwota dofinansowania to 6 milionów złotych.

Zachęcamy Państwa do kontaktu - TUTAJ

31.07.2018

Zakup usług badawczych z dofinansowaniem

Przedsiębiorcy z dobrym pomysłem na innowacyjny produkt lub usługę mogą korzystać z dotacji na zlecenie jednostce naukowej przeprowadzenia prac B+R niezbędnych do opracowania innowacyjnych rozwiązań w ramach działania 1.2 „Bon na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Z takiej możliwości przy pomocy SONDER skorzystały firmy AMARGO sp. z o.o. sp. k. oraz O-ROBOT sp. z o.o. Firmy otrzymają po ponad 200 tysięcy złotych na zakup usługi badawczej, w wyniku której możliwe będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i usług.

Gratulujemy!/p>

Zapraszamy do kontaktu - TUTAJ

23.07.2018

20 milionów złotych na sprzęt medyczny dla ŚCO

Umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii podpisali 23 lipca marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Marek Szczepanik i prof. Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Całkowita wartość projektu to 25 000 000 zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 20 000 000 zł. Projekt został opracowany przy współpracy z SONDER.

Więcej informacji dostępnych jest na następujących stronach:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/2539-z-mysla-o-pacjentach-miliony-na-onkologie

https://www.onkol.kielce.pl/pl/aktualnosci/20-milionow-zlotych-na-sprzet-medyczny-dla-sco

Gratulujemy!

18.06.2018

Dofinansowanie dla firmy POL-LAB

Projekt opracowany przez firmę SONDER dla firmy Pol-lab Sp. z o.o. Sp. k. otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dla Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. ​

Projekt badawczo-rozwojowy o pełnym tytule Opracowanie dygestorium oraz mebli medycznych o nieznanych i niestosowanych dotąd funkcjonalnościach w celu zwiększenia potencjału innowacyjnego województwa śląskiego uzyskał dofinansowanie w wysokości 514 360, 03 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 013 670, 34 zł.

Gratulujemy!

Zapraszamy do kontaktu - TUTAJ

26.03.2018

Ponad 15 mln zł dofinansowania dla projektu AGROBANK

Projekt o akronimie AGROBANK o wartości 15 722 625, 00 złopracowany przez firmę SONDER otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu GOSPOSTRATEG, ogłoszonego przez NCBiR. Dofinansowanie projektu wynosi 100%. Uzyskał on 5 miejsce ex aequo na 78 projektówzłożonych w konkursie.

Projekt o pełnym tytule Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego realizowany będzie przez Konsorcjum w składzie Centrum Doradztwa Rolniczego (Lider Projektu), Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Fundacja Kaleckiego.

Zapraszamy do kontaktu - TUTAJ

15.03.2018

Miliony złotych czekają na przedsiębiorców

W nadchodzących miesiącach przedsiębiorcy z całej Polski mogą liczyć na bardzo bogatą ofertę dofinansowań projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych, a także związanych ze współpracą z jednostkami naukowymi, czy rozwojem eksportu. Zapraszamy do współpracy! W ramach bezpłatnej konsultacji omówimy z Państwem podczas spotkania potencjalne ścieżki rozwoju Państwa działalności, w ramach następujących działań:

Działanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Udział w działaniu pozwoli Państwu dofinansować niezbędne koszty w ramach projektu badawczo-rozwojowego polegającego na przeprowadzeniu badań przemysłowych, prac rozwojowych i przedwdrożeniowych celem wprowadzenia do Państwa oferty nowego (co najmniej w skali kraju) produktu/usługi.

Działanie 3.2.1 Badania na rynek

W ramach konkursu można pozyskać dofinansowanie do 20 000 000 PLN na wdrożenie do działalności i rozpoczęcie produkcji rynkowej nowego produktu (lub usługi) opartego na wynikach prac badawczo-rozwojowych. Nasza oferta obejmuje przeprowadzenie Państwa przez wszystkie etapy procesu pozyskania dofinansowania.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP I - Usługa badawcza

Dofinansowanie w ramach poddziałania przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

oddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP II - Inwestycje

Dofinansowanie w ramach poddziałania przeznaczone jest na wdrożenie opracowanych w ramach I etapu rozwiązań dotyczących nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Zapraszamy do kontaktu - TUTAJ

23.12.2017

Życzenia od zespołu SONDER

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Państwu czasu pełnego rodzinnej atmosfery i odpoczynku. W Nowym Roku zaś - wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów. Niech cały 2018 będzie jeszcze bardziej owocny, niż jego poprzednik!

Z wyrazami serdeczności,

ZESPÓŁ SONDER

08.12.2017

Projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego o wartości 106 879 135,26 zł z dofinansowaniem!

Projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach opracowany przez SONDER pn. Centrum Badawczo Wdrożeniowe Silesia LabMed otrzymał dofinansowanie.

Dedykowana obszarowi medycyny inwestycja zostanie wsparta kwotą 69 514 884,67 zł. i będzie realizowana w ramach Działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

08.12.2017

Firma SANOK RUBBER COMPANY S.A. podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu o wartości 31 103 018, 00 zł

Projekt o wartości 31 103 018, 00 zł, opracowany przez firmę SONDER dla firmy SANOK RUBBER COMPANY S.A., otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 352 248, 00 zł w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

8 grudnia Zarząd firmy podpisał umowę o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju.

Zapraszamy na stronę naszego Klienta poświęconą projektowi, znajdującą się pod adresem:
http://www.sanokrubber.pl/poznaj-nas#grantsue

20.11.2017

PO IR 3.2.1 Badania na rynek

Do 28.02.2018 r. zapraszamy przedsiębiorców ze wszystkich województw do współpracy przy pozyskaniu nawet 20 000 00,00 złotych dotacji na wdrożenie nowego produktu lub usługi na rynek. Działanie obejmuje dofinansowanie zakupu nieruchomości, środków trwałych oraz wielu innych elementów.

Termin: do 28.02.2018 r.

Działanie: 3.2.1 Badania na rynek

Dofinansowanie: do 20 000 000,00 PLN.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

19.10.2017

65 105 149,35 zł dofinansowania dla UKSW

Miło nam poinformować, że Projekt Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w którego opracowaniu brała udział firma SONDER otrzymał 65 105 149,35 złJest to jedna z największych inwestycji tego typu w regionie i będzie realizowana we współpracy z Warszawskim Instytutem Medycyny Lotniczej oraz Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym w ramach Działania 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

18.09.2017

Dział B+R w Państwa firmi

Przedsiębiorcom z województwa mazowieckiego proponujemy atrakcyjne dofinansowanie na utworzenie działu badawczo-rozwojowego w firmie w ramach konkursu 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. W ramach konkursu wspierane będą:

- inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług;

- stworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

27.06.2017

Pierwsze miejsce SEGI-AT Pierwsze miejsce w województwie mazowieckim

Projekt firmy SEGI-AT sp. z o.o., opracowany we współpracy z zespołem SONDER, znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej przedsięwzięć wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, RPO województwa mazowieckiego. Dzięki dofinansowaniu Firma rozpocznie przełomowe prace nad opracowaniem innowacyjnego agregatu remediacyjnego do oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego.

Pełna lista dofinansowanych projektów:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-proces-eksperymentowania-i-poszukiwania-nisz-rozwojowych-i-innowacyjnych.html

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

30.05.2017

4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu - Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, RPO mazowieckiego

Od 28.04.2017 do 02.08.2017 przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na inwestycje w produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. Dotacja może objąć technologie, takie jak: fotowoltaika, kolektory słoneczne, rozwiązania z zastosowaniem biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła oraz wody.

Termin: 28.04.2017 do 02.08.2017

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

Dofinansowanie: do 1 500 000 PLN.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

22.05.2017

WM 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa

Od 29.05.2017 do 31.08.2017 przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego mogą wnioskować o dotacje na projekty badawczo-rozwojowe, prowadzące do wdrożenia na rynek nowych produktów/usług. Dofinansowanie może objąć między innymi wynagrodzenia pracowników oraz koszty związane z aparaturą badawczą.

Termin: 29.05.2017 do 31.08.2017

Działanie: 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Wartość projektu: do 5 000 000 PLN.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

4.04.2017

Życzenia i informacja o pracy biura

Szanowni Państwo, Składamy najserdeczniejsze życzenia w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi!

Informujemy, że biuro będzie nieczynne od 14 do 17 kwietnia 2017 r. Prosimy o kontakt mailowy.

1.02.2017

Projekty badawczo-rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs, w którym dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy w sektora MŚP na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Wśród kosztów kwalifikowanych można wyróżnić m.in. wynagrodzenia kadry badawczej, amortyzację środków trwałych, podwykonawstwo. Wysokość dofinansowania sięga nawet 80%.

Termin: 01.03 do 30.06.2017

Działanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wartość projektu: minimum 5 000 000 PLN (województwo mazowieckie), minimum 2 000 000 PLN (pozostałe województwa)

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

10.01.2017

Promocja polskich marek

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają szansę otrzymać dofinansowanie na działalność eksportową, w tym wyjazdy zagraniczne, promocję produktów, usługi doradcze w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wysokość dofinansowania to nawet 85%.

Termin: 10.02 do 13.03.2017

Działanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wartość projektu: od 500 000 do 1 000 000 PLN

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

03.01.2017

1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych - Typ projektów - Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych, RPO mazowieckie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs dedykowany jednostkom naukowym na terenie województwa mazowieckiego. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wpisane do Kontraktu Terytorialnego. Projekty mają przyczynić się do rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej Mazowsza.

Termin: 30.12.2016 do 04.05.2017

Działanie: 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

© 2022 by SONDER