INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie oraz biznes plany i studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych. Naszymi Klientami są m.in. szpitale, parafie, uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy. Opracowane przez nas projekty stanowią optymalną formę inwestycji w roboty budowlane, modernizację, remont, zakup sprzętu, nabycie nieruchomości i wiele innych elementów. Każdy Klient może liczyć na nasze wsparcie w pozyskaniu niezbędnych dokumentów np. dokumentacji środowiskowej czy technicznej.

WRÓĆ
© 2022 by SONDER